O SPOLOČNOSTI ADK

Spoločnosti ADK a Grada Slovakia spol. s r.o. vznikly v roku 1992

Grada Slovakia je výhradným distribútorom Plánovacieho systému (diárov) ADK a distribútorom osobného manažérskeho vybavenia, doplnkov a plánovacích systémov podporujúcich prácu a rozvoj osobnosti člověka v slovenskej republike.

Pracovníci spoločnosti dbali počas celej doby jej existencie a ďálej dbajú o najvyššiu úroveň kvality produkcie vrátane jej maximálnej funkčnosti a úžitkových vlastností z hľadiska špecifických potrieb nielen manažérov,  ale aj ľudí, ktorí systémovo ovplyvňujú svoje okolie aj sami seba.

Základom obchodnej stratégie je tiež stálosť partnerských vzťahov s klientami a dodávateľmi.

Výhody a prednosti ADK