header image banner

Současný životní styl a nástroje Time Managementu

Dle renomovaného časopisu Economist podle posledních výzkumů prováděných v roce 1999 na amerických univerzitách, při kterých byli základními respondenty jejich bývalí studenti, vyšlo najevo, že prakticky 100 % sledovaných absolventů, kteří se aktivně účastní řízení nejrůznějších ekonomických subjektů ve Spojených státech, používá internet ke komunikaci a 64 % i jako zdroj dalších informací. 95 % z celkového počtu sledovaných pak používá nějaký klasický osobní plánovací systém, zpravidla Day Runner a jen 34% tento systém kombinuje s některým ze softwarových produktů. Těch je v USA nepřeberné množství – především na internetu.

Pouze elektronický plánovací systém či kalendář užívá jen 4,5 % dotázaných. Vzhledem k nedávnému relativně velikému boomu elektronických databank a především v současnosti nejrůznějších palmtopů a rozvoji souvisejících internetovských aplikací je zřejmé, že jejich uživateli nejsou manažeři, kteří mají vyšší nároky na příslušný nástroj osobního plánování a správy dat a informací.

Od nedávných výzkumů přínosů plánovacích systémů bylo již většinou upuštěno, neboť ušetřený čas (dříve zpravidla uváděné 2 až 3 hodiny denně) je v moderním hektickém životním stylu automaticky pohlcen a nahrazen dalším objemem práce a vyššími výkony, pochopitelně i vyššími příjmy a životním standardem. Díky vyšší produktivitě práce a vyšším příjmům pak Američané tráví více času konzumací zábavy.

Výrazným přínosem plánovacího systému ve spojení s mobilním telefonem a možností připojení se na internet prakticky kdekoli se dle uvedených výzkumů stává změna životního stylu spočívající především v prolnutí původně více oddělené pracovní, relaxační či dokonce rodinné a noční části dne. Tedy celý den je možno pružněji střídat či propojovat práci, volný čas a zábavu, odpočinek a relaxaci dle možností i potřeb jedince a jeho okolí. K tomu dnes vedle moderních technologií přispívá také plánovací systém.