header image banner

Time Management a pojem Priorita

Priorita je hned vedle času klíčovým a primárním pojmem teorie i praxe Time Managementu. Je z pohledu moderního Time Managementu průběžnou hodnotou člověka. Je obecná, neměřitelná nebo měřitelná jen pocitem. Naopak cíl (dominantní u třetí generace) je konkrétní, měřitelný.

Priorita podle současného výkladu a zkušeností musí předcházet cíle.

Ve třetí generaci se často jasně definovaný cíl stával stresujícím strašákem. Frustrace z neplnění úkolů odradila člověka často i rozumně plánovat, odradila i zákazníky ADK. Mnoho cílů často znamenalo manažerovu smrt.

Dogmatický předpis činností často nevyhovuje člověčímu naturelu, nedokonalosti. Je třeba hledat, nejprve najít role a priority a jim přiřazovat strategické cíle. Místo na slunci se pak člověku vědy zjeví v pravou chvíli, stejně tak se dostaví i jeho dobrý pocit, jít správnou cestou, správným směrem a tomu v odpovídajících proporcích si plánovat čas. Okamžitý krok správným směrem je více než podrobně plánování budoucnosti.

Cesta člověka se tedy ve čtvrté generaci koncentruje tedy na vyhledávání priorit (kam člověk směřuje) v základních oblastech jeho zájmu (práce, vztahy, kondice apod.). Při standardních úvahách se řeší otázka odkud, kam a kudy nebo jak půjdeme. Základní myšlenkou je dosažení dlouhodobě dobrého pocitu člověka.