header image banner

Diář versus manažerský plánovací systém

Klasický diář s kalendářem

Diář s kalendářem v klasické papírové či kožené podobě asi netřeba podrobně představovat, taktéž je tomu i u jeho elektronických mutací na PC, internetu či dnes i mobilním telefonu. Jeho základem je strukturovaný kalendář a monolitická poznámková část umožňující zápisy schůzek a úkolů v chronologickém pořadí, jednoduché struktury zápisů dat včetně telefonů a adres. Při pohledu na příslušnou část diáře je vždy vidět právě jen dané sledované období a chronologické řazení schůzek či úkolů.

Diář neumožňuje vidět období v rámci jiného období, v kontextu dlouhodobějších či složitějších úkolů a osobních cílů člověka, neumožňuje jednoduše vidět a zaznamenávat vazby a souvislosti mezi uchovávanými informacemi – člověk je musí nosit stále v hlavě, a to často bolí, a dříve či později je stejně většinou ztratí. Plánovací čára času je přímá, chronologicky obsazená – naplánovaná. Následně pod vlivem skutečností a reálných plnění úkolů lze však velmi obtížně měnit data na časové ose – co se naplánuje a nesplní v termínu se složitě přesouvá, termíny jsou obsazené, nové úkoly se do zaplněného období již nevejdou, vzniká zmatek v prioritách a množství nahromaděných úkolů. Člověk své úkoly ani z časových důvodů nezvládá, plýtvá časem na jednodušší ale nepodstatné nebo zcela ztrátové činnosti, je stresován.

Diář jako Plánovací systém

Plánovací systém umožňuje vidět a plánovat vše v nejrůznějších souvislostech a najednou. Okamžitě poskytuje přehled o vzájemných vazbách a souvislostech. Poskytuje pružnou strukturu osobních informací a dat. Nejprve obecných a při dalším pohledu i všech hlubokých a podrobných. Umožňuje dynamicky měnit, korigovat, doplňovat úkoly a plány. Dle kvality a úrovně plánovacího systému pak i s náležitou snadností a jednoduchostí, i když na první pohled to vypadá naopak složitěji a pracněji než u diáře.

Plánovací systém, narozdíl od diáře, umožňuje řazení priorit a jejich dynamické úpravy a korekce dle reálné skutečnosti a stavu plnění úkolů naprosto v souladu a s ohledem na osobnost konkrétního člověka a jeho životních cílů a individuality. 

Samozřejmostí pak je možnost strukturovaného záznamu i čtení jednotlivých intuitivních informací a dat nebo jen vazeb mezi úkoly a informacemi, mezi životními cíli a třeba jednotlivými operativními telefonáty v tom kterém okamžiku apod.

Technicky se plánovací systém na první pohled odlišuje od běžného diáře přítomností více barevně odlišných a strukturovaných sekcí formulářů a především víceúrovňovým kalendářem zvlášť pro kalendářní rok, měsíc v roce, týden v roce a jednotlivý den. Větší formáty pak rozlišují v rámci dne i hodiny.

Plánovací systém bývá také zpravidla ve výrazně kvalitnějším materiálovém provedení a díky použitým materiálům a přidané informační hodnotě a know how bývá i vyšší cena.