header image banner

Školení

Po vzájemné dohodě s našimi partnery připravíme pro Vás a Vaše zaměstnance nejrůznější semináře, jednorázová školení či kurzy z oblasti řízení a osobního plánování – včetně kurzů a školení Time Managementu či používání Plánovacího systému ADK.

Na naše partnery se samozřejmě můžete obracet přímo.

Pro Českou republiku, v českém jazyce:

Subjekt Popis Kontakty
ADK spol. s.r.o.

Školení jsou individuální a probíhají u zákazníka nebo ve vybraných pronajatých prostorách. Pro skupiny i jednotlivce.

Obsah ( Cíle – jejich význam a správné stanovování, Hodnota času – Pareto princip, Stanovování priorit – Eisenhowerův princip, Delegování úkolů - význam a výhody delegování, úkoly vhodné a nevhodné k delegování, postupy při delegování, Plánování – význam, pravidla, postupy (SUPRA metoda), Faktory, ovlivňující plánování – výkonnostní křivka, ztrátový čas, stres, Plánovací systémy – prostředky pro organizaci času, Plánovací systém ADK – jeho správné používání a praktické tipy) lze přizpůsobit individuálním požadavkům.

Trenérka/konzultantka s ověřenou dlouhodobou praxí v oboru, stálá spolupracovnice společnosti ADK, Ing. Štěpánka Lubinová.

tel. +420 220 386 490-2
fax: +420 220 386 499
e-mail: adk@adk.cz

SANCO, s.r.o.

Bc. Miroslav Sanytrák, MBA

Semináře jsou doprovázeny ukázkami z praxe při použití audiovizuální prezentace. Během semináře probíhá zapojení posluchačů formou modelových situací, opět řešených v praxi. Některé semináře lze propojit jako dvoudenní, potom jsou ještě zadávány samostatné práce, které jsou vyhodnoceny na druhém semináři. Vždy je uveden rámcový obsah semináře a komu je seminář určen. Počet účastníků od 6 do 12(15) v jednom semináři.

Mimo tyto základní semináře jsme schopni „ušít seminář na míru“ dle požadavků klienta.

Bc. Miroslav Sanytrák, MBA, dlouholetý školitel, propagátor i uživatel ADK.

www.marketingrescue.cz
sanco@marketingrescue.cz
tel./fax: +420 312 698 435  

ŠKOLA KOMUNIKACE
vzdělávací centrum
Pořádáme interaktivní kurzy zaměřené na komunikační dovednosti a osobnostní rozvoj. Jedním z našich kurzů je i Osobní time management, jelikož jsme přesvědčeni, že má v osobním rozvoji své pevné místo. Více o kurzu se dozvíte na tomto odkazu: www.skolakomunikace.cz
 Mgr. Ing. Petra Lachnittová
Tel.: 608 025 061
Email: info@skolakomunikace.cz
www.skolakomunikace.cz
EUROMAN.CZ EUROMAN.CZ, partner ADK, vytváří a realizuje programy a projekty pro firemní i osobní vzdělávání. Vycházíme ze skutečných potřeb našich klientů ve všech klíčových oblastech. Od komplexní přípravy jednotlivců na úspěšný "nový" start, školení managementu až po tréninky obchodníků, prodejců a pracovníků telemarketingu. Specializujeme se na výcvik v oblastech managementu, personálního řízení, prodejních dovedností, rétoriky, motivace i celkové osobní image s výrazným vlivem na posílení sebevědomí. EUROMAN.CZ
Javorová 332/12
Olomouc-Chomoutov
779 00

Česká republika

holik@euroman.cz
www.euroman.cz

Ing. David Gruber Přední český lektor a autor, propagátor a tvůrce racionálních technik duševní práce. Autor téměř 50 knih a brožur, autor tří televizních vzdělávacích seriálů. Jeho kursy a vzdělávací programy se zaměřují zejména na zvládnutí technik efektivní práce s informacemi, na komunikaci, kvalitní rychlostudium angličtiny, práci s emocemi. Spoluautor ADK.

Ing. David Gruber

tel./fax: +420 596 113 002
info@gruber.cz
www.gruber.cz

Extima, s.r.o. Vzdělávací společnost v oblasti řízení a sebeřízení, zvláštní specializace na time management IV. generace, zkušený lektor a odborník Ing. Petr Pacovský, spoluautor ADK.

Petr Pacovský

tel. +420 244 404 068
pacovsky@extima.org
www.extima.org

RNDr. Jiří Plamínek, CSc Renomovaný poradce a lektor v oblasti řízení firem, vedení lidí a řešení konfliktů. Nabízí diagnostiku firemních systémů a návrh změn, které odstraňují příčiny nalezených potíží a využívají dřímající potenciál. Specializuje se na řešení sporů a problémů vyjednávání, mediací a facilitací. Vede tréninkové kursy v uvedených oblastech. Spoluautor ADK.

RNDr. Jiří Plamínek

tel/fax: +420 251 817 302
www.management.cz 

Ing. Marcela Roflíková , MBA Školitelka a osobní kouč v oblasti succes managementu a life managementu. Spoluautorka ADK.

Ing. Marcela Roflíková, MBA

tel.: +420 720 247 378
email:  m.roflikova@quick.cz

Pro Slovenskou republiku, ve slovenském jazyce:

Subjekt Popis Kontakty
PhDr. Tatiana Lesayová

Špecializovaná lektorka a propagátorka moderného time managementu, lektorka manažerskych technik a dovedností.

Bratislavská konzultantka ADK.

PhDr. Tatiana Lesayová

tel. +420 264 534 073
asmea@asmea.sk
www.asmea.sk