header image banner

Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel e-shopu: ADK spol. s r.o. (dále jen prodávající)

 • sídlo: U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, ČR
 • registrace: Městský soud v Praze, Rg C 14509
 • IČ: 48028631
 • DIČ: CZ48028631 (provozovatel je plátcem DPH)
 • kontaktní údaje: tel. 220 386 490-2, fax 220 386 499, adk@adk.cz (viz sekce Kontakty a prodejny)

Objednávka zboží

 1. Zboží na stránkách www.adk.cz je katalogem kompletního sortimentu. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.
 2. K objednání zákazník vybere položky zboží, vloží do košíku a řádně vyplní objednávkový formulář - viz sekce Jak  nakupovat.
 3. Ceny a specifikace zboží zákazník zjistí u jednotlivých položek zboží.
 4. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění (odeslání) objednávky zákazníkem.
 5. Pokud zákazník uplatňuje tzv. "Klubovou slevu" (viz sekce Zákaznické výhody), tato sleva se mu nepromítne přímo do objednávky, ale bude účtována prodávajícím automaticky na základě kontaktních údajů zákazníka. Event. může zákazník nárok na klubovou slevu (např. po předchozí změně kontaktních údajů) uvést v objednávce v rubrice "Vzkaz pro nás" nebo "Kód akce".
 6. Jestliže zákazník uplatňuje slevu v konkrétní časově omezené nabídce na základě kódu akce, tato sleva se mu nepromítne přímo do objednávky, ale bude účtována prodávajícím automaticky na základě uvedení příslušného kódu v objednávce v rubrice "Kód akce".
 7. Jedním z kroků vyplnění objednávkového formuláře je výběr způsobu doručení zboží (dopravy). Zákazník je informován o všech možnostech, včetně všech souvisejících informací a ceny. Cena dopravy je pak součástí odeslané objednávky.
 8. Další krok vyplnění objednávkového formuláře je výběr způsobu placení zákazníkem.
 9. Po řádném vyplnění objednávkového formuláře zákazník objednávku odešle. Systém dodavatele obratem odešle zákazníkovi potvrzení objednávky. Objednávka odeslaná zákazníkem je návrhem na uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a slouží k rezervaci zboží. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází v momentu doručení potvrzení objednávky zákazníkovi. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě zákazníka a prodávajícího.
 10. Fakturační údaje zákazníka nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Zaslání a převzetí zboží

 1. Zboží je dopraveno zákazníkovi jím vybraným typem dopravy na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Dopravu zajišťuje prodávající.
  V případě způsobu dopravy prostřednictvím sítě "Zásilkovna" musí prodávající respektovat maximální povolené rozměry zásilky (délka jedné strany balíku max. 70 cm a součet stran balíku max. 120 cm) a povolenou maximální hmotnost zásilky (5 kg). Pokud v případě konkrétní objednávky budou tyto hodnoty překročeny, bude zákazník před odesláním zakázky prodávajícím informován o alternativním způsobu dopravy, včetně jeho ceny.
 2. Objednané zboží je dodáno zákazníkovi v obvyklých lhůtách příslušných vybranému typu přepravce (informace o nich získá zákazník během vyplňování objednávkového formuláře během výběru způsobu dopravy). Je-li vybrané zboží skladem u prodávajícího, je expedováno obvykle do 1, nejdéle do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Není-li objednané zboží skladem, je zákazník informován o termínu dodání telefonicky nebo mailem.
 3. Při převzetí zboží od pracovníka přepravce doporučuje prodávající zákazníkovi okamžitě zkontrolovat zboží. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, doporučuje prodávající zákazníkovi sepsat s pracovníkem přepravce záznam o poškození zásilky. Podpisem přepravního listu přepravci při převzetí zboží stvrzuje zákazník, že zboží převzal mechanicky nepoškozené.
 4. Zvolil-li zákazník osobní odběr, je mu zboží rezervováno a přiopraveno k odběru po dobu 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky (je-li zboží skladem) nebo od telefonické nebo mailové výzvy k odběru (není-li zboží skladem, o čemž se zákazník dozví telefonicky nebo mailem po odeslání objednávky).
 5. V případě, že zákazník nepřevezme o své vůli nebo z důvodů vzniklých na jeho straně řádně objednané zboží zaslané mu na dobírku nebo prostřednictvím sítě Zásilkovna, má prodávající právo mu vyúčtovat manipulační poplatek 200,- Kč za každé další opakované zaslání této dodávky jako náhradu nákladů a prací souvisejících s opakovanou expedicí zásilky.

Reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 2. Jako záruční list slouží daňový doklad vystavený prodávajícím.
 3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním.
 4. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že prodané zboží je ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou a že si je vědom, že u zboží vyrobeného z přírodní kůže se mohou vyskytnout barevné nerovnoměrnosti, nerovnoměrná kresba líce, částečná rozdílnost povrchu, což nejsou vady, ale chrakteristiky vlastní přírodní kůži. Většina přírodních kůží je dobarvována a při zvýšeném pocení nebo větším provlhnutí může zboží částečně pouštět barvu.
 5. Výše uvedenými fakty chce prodávající upozornit zákazníka na tyto skutečnosti a předejít tak případnému překvapení zákazníka, neboť tyto přirozené vlastnosti přírodní kůže nemohou být důvodem k neshodě s kupní smlouvou.
 6. Dále si prodávající dovoluje upozornit zákazníka, že zboží nesmí být přetěžováno, nesmí být odkládáno na znečištěná místa či na místa, kde by mohlo dojít k jeho mechanickému nebo jinému poškození. Zboží je určeno pro obvyklý účel, jde o spotřební předmět a jeho užitné vlastnosti i životnost jsou v souladu s tím, jak je pro věc takového druhu obvyklé, přičemž řádnou péčí a údržbou lze užitné i estetické vlastnosti výrobku zachovat podstatně déle.
 7. Pro úplnost pokládá prodávající za vhodné zmínit i zákonem stanovené podmínky, kdy nelze v záruční době úspěšně zboží reklamovat, resp. prodávající nemůže reklamaci uznat za oprávněnou:
  1. není rozpor s kupní smlouvou, tj. zboží nevykazuje vady
  2. rozpor s kupní smlouvou (vadu) si zákazník způsobil sám nevhodným zacházením s výrobkem, tj. např. mechanicky či jinak snížil jeho užitné nebo estetické vlastnosti
  3. při souhlasu prodávajícího s vrácením zboží se nemusí vracet celá kupní cena, ale odečte se částka úměrná době používání (směrnice EU)
  4. výměnu věci nemůže zákazník žádat v případě vady opravitelné
 8. U zboží prodaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 9. Záruční doba je určena pouze pro zákazníky-spotřebitele, nikoliv pro zákazníky-podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti pro další prodej.

Reklamační řád a postupy

Viz. sekce Reklamace a vrácení zboží.

Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 2. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (pro jeho další prodej) má v souladu platným Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Podmínkou vrácení ceny zboží prodávajícím je zaslání (na vlastní náklady) nebo předání zboží zákazníkem prodávajícímu v bezvadném stavu v originálním, včetně všeho příslušenství a (kopie) příslušného daňového dokladu.
 4. Prodávající je povinen v tom případě vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání nebo předání (osobní odběr) zboží (např. v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží). Před odstoupení je zákazník povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.


Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníku jejich kontaktní údaje, sloužící výhradně pro realizaci objednávek zákazníka. Tyto údaje prodávající neposkytne třetí osobě.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi zákazníkem a prodávajícím.