header image banner

Obnova formulářů garantována!

Společnost ADK garantuje již od roku 1993 aktualizaci termínovaných
formulářů
k Vašemu diáři ADK. 

Takovou záruku Vám nikdo jiný nemůže dát!

ADK garance náplní

Autoři a designéři

ADK Vám ve spolupráci se světovými univerzitami, mezinárodními manažery a renomovanými autory především z USA, Anglie a Německa přináší aplikaci znalostí z oblasti osobního řízení v podobě Plánovacího diáře ADK v české nebo slovenské verzi. Italská kůže a design ADK hraje v této oblasti jistě prim.

Plánovací systém ADK a jeho výrobkové řady, stejně tak jako celý další výrobkový program osobní kožené galanterie ADK Fashion, jsou v tomto smyslu navrhovány v kooperaci s nejlepšími externími návrháři a ve spolupráci se zkušenými mezinárodními dodavateli a zpracovateli kůže.

Kvalita

Není na světě mnoho značek, které by spojovaly ušlechtilé materiály, profesionální zpracování, líbivý a moderní design a praktické použití. Na tuzemském trhu pak je jich veskrze poskrovnu. Společnost ADK, spol. s r.o. se svými výrobky luxusní osobní a cestovní manažerské kožené galanterie (ADK Fashion) a Plánovacím diářem ADK patří k jedné z nich.

Plánovací systém ADK už svým formátem nebo materiálem ctí všechny profesní i příjmové skupiny, které s organizováním času pracují. Současně nabízí pomocníky i pro praktickou stránku každodenní práce. Umožňuje svému uživateli přijímat plnohodnotná rozhodnutí i mimo vlastní kancelář. Všechny důležité údaje a poznámky má totiž s sebou v jednom uceleném systému, včetně diskety, vizitek, kalkulačky a podobně. Pokud si dokáže sladit „vybavení“ s kolegy a podřízenými, je práce takového týmu jednoznačně efektivní. Použití elektronické komunikace pak efekt ještě doplní a zvýrazní.

Jedinečnost

Šíře a úroveň produkce ADK je diferencována dle nejrůznějšího společenského a pracovního postavení našich uživatelů. Diferencovaná úroveň a použité materiály vyhovují nejrůznějším požadavkům osobní reprezentace a výjimečnosti.

Struktura produktů je většinou modulární. Každý si může sestavit individuální set nebo komplet. Každému to, co mu osobně vyhovuje.

Pro výběr toho pravého výrobku hraje jistě velmi důležitou roli především úroveň postavení člověka ve společenské hierarchii. Moc kvalitní a drahý systém vzhledem k osobnímu postavení jeho uživatele vypovídá více o přemíře ješitnosti, marnivosti či formálnímu přístupu k problémům a práci nebo naopak příliš levný či starý ohmataný systém nebo dokonce diář zavání nespolehlivostí, neúspěchem, neprofesionálním přístupem, prohraným vztahem.

Ke každé pozici lze na trhu koupit odpovídající výrobek včetně odpovídající ceny. Od syntetických materiálů přes imitace až po nejjemnější či naopak hrubou ale vysoce kvalitně zpracovanou zahraniční kůži špičkové světové kvality. Totéž platí o doplňcích, psacích potřebách a dalším vybavení.

Sympatická může být i strategie současných mladých lidí či začínajících manažerů a obchodníků, kteří často preferují úroveň formy právě o jednu vyšší než by původně odpovídala jejich aktuálnímu postavení a kapse: „Snažím se vypadat takový, jakým bych chtěl právě v příštím období být“. Prostě je to jako s osobním autem, hodinkami či oblekem včetně bot, kravaty a klobouku. Plánovací systém je dnes vedle mobilního telefonu další neoddělitelnou součástí osobnosti moderního člověka.

Materiály

U ADK Fashion i u Plánovacího diáře ADK je základní konkurenční výhodou po nezvykle vysoké funkčnosti, modularitě a vzájemné kompatibilitě jednotlivých výrobků v rámci celých setů a pochopitelně a především opět kvalita materiálu.

Pravá kůže, její trvanlivost, odolnost proti vnějším vlivům a oděrkům. Používaná kůže představuje ušlechtilý materiál, který má svou trvalou hodnotu, eleganci a styl. Jednoduchá klíčenka přes aktovku či kufr až po etuji s desítkou kapes a tajných přihrádek vypovídá o svém majiteli stejně jako dokonale padnoucí oblek a dobře uvázaná kravata.

Dodavatelé

Společnost ADK je garantem kvality a zaručuje dlouhodobou trvanlivost a pozáruční servis u všech výrobků s logem společnosti ADK. Společnost ADK spolupracuje pouze s dodavateli, kteří garantují nejvyšší kvalitu dodávaných surovin a respektují potřeby našich zákazníků.

Systém kontroly kvality

Hlavním důvodem, proč se počet reklamovaných Plánovacích diářů ADK a kožené galanterie ADK Fashion pohybuje okolo 0,1% z celkového počtu prodaných výrobků, je několikastupňový systém kontroly kvality během celého výrobního a expedičního procesu zboží.

Celý systém by se dal rozdělit do dvou hlavních částí. První část kontroly probíhá během výroby samostatných dílů dále používaných pro kompletaci plánovacího systému ADK.

Druhá část systému kontroly se zaměřuje na samotnou kompletaci plánovacího systému ADK. První část výrobní kontroly je třístupňová. I když pro výrobu jsou objednávány a používány pouze ty nejkvalitnější suroviny, začíná systém kontroly již při prvotní přebírce surovin od dodavatelů. V tomto prvním stupni výrobní kontroly jsou bez výjimky vyřazovány všechny suroviny, které neodpovídají kvalitě výrobků ADK. Do výrobního procesu se tedy dostávají pouze 100% kvalitní a maximálně prověřené suroviny bez jakéhokoli poškození.

Druhým stupněm kontroly kvality při výrobě dílů je namátková kontrola během celého výrobního procesu. Důraz je kladen zejména na přesnost zpracování, dodržení předepsaných výrobních tolerancí a norem.

Posledním stupněm kontroly dílů při výrobě je výstupní expediční kontrola dílů z dílny. Zde se kontroluje každý díl samostatně a důraz je opět kladen na přesnost zpracování, dodržení těch nejpřísnějších výrobních tolerancí a mechanickou funkčnost.

Druhá samostatná část kontroly kvality probíhá při kompletaci plánovacího systému ADK. Zde je systém dvoustupňový a začíná při převzetí dílů pracovníky kompletace. Každý díl je samostatně kontrolován a hlavní důraz je zde kladen na vnější vzhled a možná mechanická poškození dílů způsobená transportem mezi výrobou a kompletací.

Druhým stupněm kontroly kvality během kompletace je výstupní kontrola. Namátkové kontrole jsou podrobovány všechny typy plánovacích systémů ADK. Kontrola se zaměřuje zejména na kompletnost celého plánovacího systému dle kusovníku, možná mechanická poškození vzniklá během kompletace a celkovou funkčnost.